کیف پول همراه

تفاوتهای جیرینگ کارت با همبانک

تفاوت جیرینگ کارت با همبانک

سرویس "همبانک"، خدمات بانکی همراه را صرفا در اختیار مشتریان همان بانک قرار میدهد در حالیکه سرویس "جیرینگ کارت"، خدمات پرداخت همراه را  به کلیه دارندگان کارت­های بانکی عضو شبکه شتاب ارائه می نماید.