آموزش انتقال وجه در داخل جیرینگ

 
 
 
 
 آموزش انتقال وجه در داخل جیرینگ
 
Untitled-1

 

ابتدا کد #۷۰۰* و یا #۱۲۳* را شماره گیری کرده و همانند تصاویر زیر مراحل را ادامه دهید.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

پس از پایان مراحل فوق پیامکی از شرکت جرینگ ارسال می گردد که حاوی کد رهگیری می باشد.