حمایت و مشارکت

مدارک جهت دریافت عاملیت:
  • تکمیل دو برگ فرم اطلاعات عامل فروش (درج مهر و امضا)
  • ارائه مدارک شناسایی (کپی کارت ملی و شناسنامه)
  • ارائه کپی جواز کسب، پروانه دفتر
  • ارائه کپی اساسنامه و روزنامه رسمی و آگهی تاسیس
  • ارائه اظهار نامه مالیاتی «فقط در موارد ثبت درخواست کننده شارژ همراه اول»

پر کردن همه فیلدها لازم است
مشخصات حقوقی عامل فروش
نام نمایندگی عامل فروش:
شماره ثبت: کد اقتصادی:
استان: شهر:
آدرس: کدپستی:
آدرس پست الکترونیک: آدرس وب سایت:
شماره موبایل اصلی جهت ارائه ( شماره ای وارد شود که کد *123# روی آن فعال نشده باشد ):
نوع عاملیت:
دفتر امور مشترکین توزیع کننده خدمات Top Up توزیع کننده شارژ همراه اول شبکه فیزیکی همراه اول
فروشگاه / شرکت ( ارائه کننده ) فروشگاه / شرکت ( پذیرنده ) دفتر روستایی دفتر مخابرات دفتر شهری
مشخصات فردی نماینده عامل فروش
نام و نام خانوادگی: نام پدر:
کد ملی: شماره شناسنامه:
آدرس منزل:
کدپستی منزل: تلفن همراه:
پیش شماره: تلفن ثابت:
خواندن تعهد نامه
1 - پایبندی به نظام مشتری مداری همراه اول و شرکت پرداخت اول کیش و توجه به نیازها و خواسته های مشتریان و تلاش در جهت رفع مشکلات احتمالی و یا انتقال موارد به مسئولین جیرینگ .
2 - عاملیت متعهد می گردد کلیه خدمات جیرینگ را بدون دریافت هر گونه کارمزد نقدی و تا سقف مبلغ موجود در حساب جیرینگ خود به دیگر عاملیت ها و یا مشتریان عرضه نماید.
3 - عاملیت متعهد می گردد برای ارتقای وضعیت توزیع و فروش ، اجازه نصب تابلو و علائم دیگر را به واگذار کننده در محل عاملیت داده و همکاریهای لازم را با وی به عمل آورد.همچنین در راستای برنامه های تشویقی واگذار کننده در مناسبت های مختلف ، همکاری کامل را به عمل آورد. همچنین ، متعهد میگردد تا با فرد یا افرادیکه برای مدت محدود در شعب عاملیت مستقر می گردند همکاری های لازم را به عمل آورد.
4 - عاملیت متعهد می گردد تا در هر زمانیکه واگذار کننده معین می کند در دوره های آموزشی جهت آشنایی و آموزش عملکرد سرویس های جیرینگ شرکت نماید و در صورت لزوم این آموزشها را به کارکنان و مشتریان خود ارائه دهد.
5 - عاملیت متعهد میگردد تا در صورت درخواست به دریافت وجوه حاصل از فروش محصولات خود از جیرینگ ( برداشت وجه ) ، صورتحساب مالی خود را ارائه تا با صورتحساب مالی جیرینگ مقایسه و در مدت معین نسبت به تسویه حساب اقدام شود.
6 - عاملیت حق هرگونه استفاده از نام و نشان همراه اول و جیرینگ به هر منظور ، بدون اخذ مجوز کتبی از واگذار کننده را از خود سلب می نماید.
7 - عاملیت متعهد میگردد که در صورت عمل ننمودن به وظایف خود در راستای ارائه بهینه خدمات جیرینگ ، مسئولیت کلیه ضرر و زیان اعلامی از سوی جیرینگ به استناد اسناد مثبته را خواهد پذیرفت.
8 - در صورت تشخیص هر گونه سوء استفاده از سیستم مالی خدمات جیرینگ ، بر اساس گزارش سیستم مکانیزه جیرینگ و نظر کارشناسان مربوطه عامل فروش متعهد به جبران خسارت بوده و عواقب آن مستقیماً متوجه وی خواهد بود.
9 - عاملیت متعهد میگردد عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از خط معرفی شده جهت ارائه خدمات جیرینگ ( در صورت بنام نبودن ) را پذیرفته و مسئولیتی در این خصوص متوجه شرکت پرداخت اول کیش نمی باشد.
تمام مفاد مندرج در این تعهد نامه را به طور کامل مطالعه نمودم و با تایید این سند الزام خود به رعایت تمامی مفاد مندرج در این تعهدنامه را اعلام می دارم .

جهت اطلاع از شبکه توزیع و فروش اینجا را کلیک کنید.