*7# - ستاره هفت مربع

حتما برای شما هم پیش آمده که نیاز به انجام تراکنشی داشته باشید و ناگهان ببینید نه دسترسی به اینترنت دارید و نه به عابر‌بانک.

فناوری‌های امروز همه ما را به شدت وابسته به اینترنت کرده، اما اگر جایی بودید که دسترسی به اینترنت نداشتید، نگران نباشید، جیرینگ در کنار شماست، با شماره‌گیری #7* می‌توانید خدمات مالی خود را انجام دهید.

شارژ بانوان | جیرینگ | ستاره هفت مربع | #7*

سرکد ستاره هفت مربع (#7*) مخصوص کاربران همراه اول است.

ستاره هفت مربع (ستاره7مربع)