حتما برای شما هم پیش آمده که نیاز به انجام تراکنشی داشته باشید و ناگهان ببینید نه دسترسی به اینترنت دارید و نه به عابر بانک.
فناوری های امروز همه ما را به شدت وابسته به اینترنت کرده ، اما اگر جایی بودید که دسترسی به اینترنت نداشتید، نگران نباشید، جیرینگ در کنار شماست، با شماره گیری #7* می توانید خدمات مالی خود را انجام دهید