شارژ اینترنت

برای بهره مندی از بسته های مختلف اینترنت کافیست #3*7* را شماره گیری کنید. با شماره گیری این کد منویی از انواع بسته های متنوع اینترنت، شامل روزانه، ماهانه و غیره را خواهید دید. می توانید طبق نیازمندی خود بسته مورد نظرتان را انتخاب کنید