برندگان دوشنبه های جادویی – مهرماه
برندگان دوشنبه های جادویی – شهریورماه
برندگان قرعه‌کشی دوشنبه های جادویی
برندگان جوایز ویژه کمپین چله_بهار
برندگان هفتگی کمپین چله_بهار
برندگان کمپین به استقبال بهار
برنده قرعه‌کشی کمپین زمستانه جیب گرم (فاز دوم)
برندگان قرعه کشی جشنواره زمستانه جیبِ گَرم
برندگان قرعه‌کشی کمپین یلدا ۹۹
برندگان کمپین هواشو داشته باش