برندگان قرعه‌کشی کمپین یلدا ۹۹
برندگان کمپین هواشو داشته باش
برندگان قرعه‌کشی کمپین ۹-۹-۹۹
برندگان قرعه‌کشی یک سال شارژ و اینترنت رایگان
اعلام نتایج قرعه‌کشی ۲۰ مهر
اعلام نتایج قرعه‌کشی ۱۳ مهر
اعلام برندگان قرعه‌کشی ۶ مهر
برندگان مسابقه جیرینگ آسیایی، جوایز خود را دریافت کردند