برندگان مسابقه جیرینگ آسیایی، جوایز خود را دریافت کردند
یک ماه هیجان با جیرینگ آسیایی
مسابقه پیش‌بینی لیگ برتر جیرینگی با جوایز هفتگی
مسابقه پیش‌بینی لیگ برتر جیرینگی با جوایز هفتگی