جیرینگ شما را به دیدن این فیلم دعوت می‌کند

در کمپین فیلم بازی آخر هفته جیرینگ و تماشاخونه هر هفته یک فیلم رایگان مهمان جیرینگ باشید. در خاطر داشته باشید هر فیلم از شنبه تا جمعه اعتبار دارد. برای اطلاع از جزئیات فیلم هر هفته، اینستاگرام جیرینگ را دنبال کنید. با شماره‌گیری *7# می‌توانید به فیلم هفته دسترسی داشته باشید.

میزبانی محتوای چند رسانه ای : رسانگار