برندگان قرعه‌کشی دوشنبه های جادویی

برندگان قرعه‌کشی دوشنبه های جادویی

هر هفته لیست برندگان قرعه‌کشی دوشنبه های جادویی اینجا اعلام میشه.

به تمام کسانی که برنده شدن، یک بسته اینترنت ماهانه تقدیم میشه.

جهت شرکت در این قرعه‌کشی کافیه شارژ و یا اینترنت‌تون رو از اپلیکیشن جیرینگ یا سرکد *7# (ستاره7مربع) بخرید.

همچنین با پرداخت قبوض خدماتی (قبوض آب، گاز، برق و تلفن) از اپلیکیشن جیرینگ یا سرکد *7# (ستاره7مربع) امکان برنده‌شدن دارید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوشنبه های جادویی به آدرس اینستاگرام جیرینگ مراجعه کنید:

اینستاگرام جیرینگ

امیدواریم شما یکی از برندگان ما باشید.

# برندگان هفته دوم
1 0911***1929 0917***1292 0919***3218
2 0913***5709 0912***0662 0910***2104
3 0914***1802 0992***3288 0916***4148
4 0918***3604 0913***5925 0913***4402
5 0918***1335 0917***9421 0912***6235
# برندگان هفته اول
1 0919***1322 0913***4846 0910***1619
2 0916***0469 0919***3357 0992***4570
3 0914***6891 0991***0534 0919***6328
4 0913***6626 0910***9490 0916***4238
5 0910***4514 0914***7056 0917***8549

ادامه لیست برندگان دوشنبه‌های جادویی در مردادماه: برندگان مردادماه

# برندگان هفته چهارم
1 0993***3248 0315***4787 0911***5988
2 0916***6403 0914***4615 0913***2692
3 0919***4364 0919***7885 0914***7721
4 0911***9306 0990***3047 0919***5814
5 0915***0515 0917***1752 0991***5343
# برندگان هفته سوم
1 0919***8364 0914***2339 0919***6052
2 0911***6405 0913***7229 0910***1241
3 0914***7091 0913***8677 0994***9457
4 0910***6487 0990***2118 0911***0167
5 0915***4217 0918***4043 0911***6247
# برندگان هفته ششم
1 0912***1167 0917***4431 0915***8897
2 0919***7066 0992***0576 0912***8513
3 0914***3454 0914***7552 0993***0933
4 0913***3956 0917***3757 0910***0727
5 0911***7839 0992***4505 0915***3265
# برندگان هفته پنجم
1 0916***6068 0917***9905 0918***9442
2 0919***6977 0910***4427 0911***6323
3 0913***1040 0917***7192 0916***5376
4 0914***2123 0917***1254 0913***2351
5 0919***3766 0916***0744 0911***3512
# برندگان هفته هفتم
1 0919***0428 0992***3790 0919***3447
2 0916***8655 0914***0821 0992***9477
3 0919***4843 0914***5593 0910***8588
4 0990***6602 0990***5366 0991***6959
5 0913***2510 0917***0358 0990***7001

ادامه لیست برندگان دوشنبه‌های جادویی در شهریورماه: برندگان شهریورماه

# برندگان هفته نهم
1 0917***1744 0994***5077 0918***0517
2 0918***2219 0990***3769 0919***0869
3 0919***2072 0919***8958 0913***7335
4 0918***1651 0917***6821 0911***2782
5 0913***2933 0910***6897 0918***4252
# برندگان هفته هشتم
1 0991***6916 0913***0189 0913***7326
2 0913***3516 0911***1841 0916***2889
3 0913***1785 0990***7105 0914***3714
4 0912***9469 0910***2383 0911***1899
5 0991***2216 0916***5629 0914***3757
# برندگان هفته یازدهم
1 0911***1684 0992***9417 0916***9130
2 0919***3351 0917***5427 0910***6714
3 0917***3497 0919***8907 0915***7926
4 0914***3767 0916***7967 0992***9820
5 0919***7780 0914***1798 0991***6642
# برندگان هفته دهم
1 0918***1573 0918***7940 0913***3764
2 0916***5344 0918***6186 0919***9330
3 0913***6408 0916***8148 0918***7941
4 0990***8982 0915***9483 0990***2649
5 0917***0656 0914***0152 0990***7948

ادامه لیست برندگان دوشنبه‌های جادویی در مهرماه: برندگان مهرماه

# برندگان هفته سیزدهم
1 0990***2477 0990***4963 0990***7514
2 0916***7345 0991***3004 0936***5878
3 0916***7239 0910***3396 0919***5466
4 0916***2402 0917***6904 0911***0238
5 0918***0986 0912***7826 0915***8120
# برندگان هفته دوازدهم
1 0914***7192 0991***1988 0919***1127
2 0911***7221 0911***0736 0992***4669
3 0911***3860 0916***8845 0915***3699
4 0915***0689 0913***4729 0916***1949
5 0992***7712 0990***6829 0918***5945
# برندگان هفته پانزدهم
1 0917***0497 0910***3927 0919***9015
2 0990***1009 0913***5914 0911***5081
3 0990***0167 0919***3213 0919***2050
4 0910***1496 0990***4006 0992***6140
5 0910***8700 0910***2041 0918***2735
# برندگان هفته چهاردهم
1 0918***4434 0991***4043 0919***6526
2 0990***2700 0918***1325 0991***0359
3 0990***3088 0916***8019 0916***4980
4 0990***8374 0910***6068 0913***4230
5 0914***7605 0990***8379 0917***5936

ادامه لیست برندگان دوشنبه‌های جادویی در مهرماه: برندگان آبان‌ماه

# برندگان هفته هفدهم
1 0914***1964 0919***3638 0910***4374
2 0913***6348 0915***9617 0916***7525
3 0919***5702 0917***7238 0910***2781
4 0911***7231 0916***4253 0913***4253
5 0913***5760 0911***9297 0914***5161
# برندگان هفته شانزدهم
1 0919***1970 0918***9883 0991***6680
2 0919***1061 0914***6367 0919***5509
3 0914***4787 0918***5761 0914***7570
4 0911***5880 0919***5491 0914***4428
5 0918***7181 0910***1260 0915***0563
# برندگان هفته نوزدهم
1 0916***6512 0913***1820 0992***5673
2 0914***1651 0992***5581 0917***7144
3 0916***8940 0991***2275 0913***7505
4 0914***9197 0917***4486 0993***5103
5 0911***9400 0916***4032 0910***1877
# برندگان هفته هجدهم
1 0917***4703 0914***4018 0990***1386
2 0915***7001 0917***8842 0993***6916
3 0912***1370 0910***0274 0913***0669
4 0914***0452 0914***9261 0990***0309
5 0917***3062 0914***4016 0914***7163
# برندگان هفته بیستم
1 0913***2162 0991***9277 0918***4844
2 0913***8624 0990***6319 0919***2876
3 0917***1016 0911***2869 0910***9248
4 0914***3895 0914***5474 0990***0512
5 0918***8003 0917***8856 0911***6474

ادامه لیست برندگان دوشنبه‌های جادویی در مهرماه: برندگان آذرماه

# برندگان هفته بیست و دوم
1 0914***6612 0913***5440 0992***1031
2 0990***7620 0915***0841 0992***4081
3 0992***1295 0917***8335 0917***0678
4 0916***2550 0916***2669 0917***6765
5 0918***8252 0915***6790 0992***8970
# برندگان هفته بیست و یکم
1 0913***6518 0910***8751 0913***2589
2 0919***2897 0913***7268 0915***5158
3 0918***2396 0912***3082 0915***3512
4 0919***6761 0916***2153 0911***5114
5 0915***4163 0991***9927 0990***0547
# برندگان هفته بیست و چهارم
1 0919***2624 0919***9377 0919***9940
2 0913***0713 0914***0658 0910***9431
3 0915***9456 0913***8211 0916***3247
4 0992***3018 0916***4593 0910***3438
5 0918***6328 0918***5624 0992***0228
# برندگان هفته بیست و سوم
1 0915***1485 0919***2645 0913***1801
2 0911***2748 0990***6724 0912***5640
3 0919***5229 0914***1005 0990***2363
4 0918***3504 0990***0480 0913***6470
5 0990***5018 0918***2613 0919***5617

ادامه لیست برندگان دوشنبه‌های جادویی در مهرماه: برندگان دی‌ماه

# برندگان هفته بیست و ششم
1 0991***2753 0916***3326 0918***2199
2 0919***3586 0990***4984 0910***3508
3 0917***6559 0913***3139 0914***6667
4 0919***2421 0913***0947 0914***2132
5 0917***7368 0917***2943 0991***9512
# برندگان هفته بیست و پنجم
1 0918***2686 0914***8129 0915***0218
2 0910***9744 0992***4185 0991***4930
3 0992***9645 0915***6104 0916***5524
4 0913***8683 0917***2467 0913***5228
5 0991***4196 0910***8785 0917***3205

ادامه لیست برندگان دوشنبه‌های جادویی در مهرماه: برندگان بهمن‌ماه

13 دیدگاه

 1. جلال مجیدی
  مرداد ۲۵, ۱۴۰۰ در ۷:۰۸ ب٫ظ

  عالی

 2. اکبرادهمی
  شهریور ۳۰, ۱۴۰۰ در ۲:۰۷ ق٫ظ

  بسیارعالی♥♥♥

 3. علی میرزائی
  دی ۱۴, ۱۴۰۰ در ۲:۰۷ ق٫ظ

  خیلی عالیه ولی شاید من متوجه نشدم برندگان دوشنبه های جادویی .۱ماه اینترنت رایگان برنده میشوند یا نه تو قسمتهای دیگه نیز برای قره کشی .جوایز دیگه شرکت داده میشوندولی درهرصورت خدارا شکر عالیه

  1. جیرینگ
   دی ۱۴, ۱۴۰۰ در ۳:۳۷ ب٫ظ

   سلام دوست عزیز
   امیدواریم شما برنده بعدی قرعه‌کشی‌های جیرینگ باشید.

  2. Hamidyosefi.kaya
   مهر ۱۹, ۱۴۰۲ در ۱۰:۵۵ ب٫ظ

   خوبه ولی نمیدونم شانس به ما نمیرسه

 4. سعید فرهادی
  بهمن ۲۰, ۱۴۰۰ در ۲:۱۴ ب٫ظ

  منم میخام جایزه

 5. صالح
  تیر ۲۷, ۱۴۰۱ در ۳:۵۵ ق٫ظ

  چراپس من برنده نمیشم والانم شارزمیخرم وچطورمیتونم بااشماتوفرصت شغلی کارکمم وهمکاری کننم باشمامیشه

 6. شهرام شعبانی
  آبان ۲۶, ۱۴۰۱ در ۱۱:۴۱ ب٫ظ

  پس من چی
  دلم پوسیده ازبس حسرت به دل یک نیم جایزه شدم هیچکی مثل من شارژازشمانمیخره

 7. افشار عباسی
  خرداد ۲۹, ۱۴۰۲ در ۸:۰۴ ب٫ظ

  با سلام، از صمیم دل بخاطر تلاش‌های شما و همکارانتان نهایت قدردانی را داریم.
  خدا قوت

 8. سید رضا هاشمی نسب رابری
  مرداد ۲۱, ۱۴۰۲ در ۴:۳۰ ب٫ظ

  بسیار عالی خدا رو شکر که دوستان عزیز

 9. علی خان
  شهریور ۱۶, ۱۴۰۲ در ۳:۳۱ ب٫ظ

  خیلی خوب

 10. اسحق حسن زهی
  مهر ۱, ۱۴۰۲ در ۱:۴۷ ق٫ظ

  خوبه 👍ولی چه فایده من حدود چندساله عضوفعالم تاحالا هزاران بار قرعه کشی شده اسم وشماره ام جزو برنده ها نبود😔😔😔😔

  1. جیرینگ
   مهر ۱, ۱۴۰۲ در ۷:۲۴ ق٫ظ

   جناب حسن زهی عزیز
   با سلام و احترام

   با توجه به تعداد زیاد شرکت‌کنندگان و جوایز محدود، امکان برنده شدن همه عزیزان وجود ندارد.
   امیدواریم در قرعه‌کشی‌های آینده شما را در میان برندگان ببینیم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.