یلدا ۱۴۰۲

جشنواره یلدا تا یلدای 1402 به پایان رسید

در جشن یلدا تا یلدای جیرینگ به 50 نفر از مشترکین خوش شانس خدمات #7*، به قید قرعه بسته اینترنت یکساله اهدا خواهد شد.

این کمپین از 25 آذرماه شروع می‌شود

کلیه مشترکینی که از 25 تا 30 آذرماه 1402 از #7* جیرینگ شارژ و اینترنت بخرند، در قرعه‌کشی‌ «یلدا تا یلدا» شرکت داده می‌شوند.

هر هزار تومان خرید از #7* جیرینگ برابر یک امتیاز است.

91473***47 91436***26 91046***28 91890***81
99074***95 91788***00 91754***01 91407***96
91305***85 91729***79 99251***65 91797***46
91301***36 91336***43 99406***93 91471***16
99164***72 99388***06 91262***74 99143***87
91849***29 99151***52 91148***62 91784***29
99214***99 91912***12 91624***62 99660***73
99024***19 91355***42 99611***65 99184***70
91359***60 99011***96 91606***20 91377***90
91420***06 91976***03 99100***78 91192***74
91467***41 91940***75 91150***20 99146***39
99657***43 91953***11 91925***82
91400***11 99337***08 99099***29

فهرست برندگان جشنواره

یلدا تا یلدای 1402

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.