جشنواره زمستانی جیبِ گَرم
برندگان قرعه‌کشی کمپین یلدا ۹۹
کمپین «ستاره هفت جایزه میده»