برنده قرعه‌کشی کمپین زمستانه جیب گرم (فاز دوم)
برندگان قرعه کشی جشنواره زمستانه جیبِ گَرم
کمپین زمستانی جیبِ گَرم (فاز دوم)
جشنواره زمستانی جیبِ گَرم
برندگان قرعه‌کشی کمپین یلدا ۹۹
کمپین «ستاره هفت جایزه میده»