برندگان دوشنبه های جادویی – شهریورماه
برندگان دوشنبه های جادویی – مردادماه
برندگان قرعه‌کشی دوشنبه های جادویی
دوشنبه های جادویی جیرینگی
برندگان جوایز ویژه کمپین چله_بهار
برندگان هفتگی کمپین چله_بهار
کمپین #چله_بهار
کمپین به استقبال بهار
کمپین زمستانی جیبِ گَرم (فاز دوم)
جشنواره زمستانی جیبِ گَرم