مراسم اختتامیه و اهدای جوایز جام جهانی جیرینگی برگزار شد