برنده قرعه‌کشی کمپین زمستانه جیب گرم (فاز دوم)
برندگان قرعه کشی جشنواره زمستانه جیبِ گَرم
برندگان قرعه‌کشی کمپین یلدا ۹۹
برندگان کمپین هواشو داشته باش
برندگان کمپین ۹۹/۹/۹
اعلام برندگان قرعه‌کشی ۶ مهر