آنچه که در نشست بانک‌های مخابراتی (تلکوبانک) گذشت؟
بانک و اپراتور منتظر رگولاتور نباشند | موضوع نشست تخصصی تلکوبانک
جیرینگ حامی نشست تلکوبانک در نمایشگاه تراکنش ایران شد