برندگان مسابقه جیرینگ آسیایی، جوایز خود را دریافت کردند
پلی‌استیشن ۴، تبلت و صدها جایزه دیگر با جیرینگ آسیایی
یک ماه هیجان با جیرینگ آسیایی