اهدای جایزه ویژه جشنواره هفت گنج
پرداخت نذورات عید قربان از طریق سامانه #۷* به حساب سازمان بهزیستی
امکان استفاده از رمز پویا برای #۷* فراهم شد