وزیر ارتباطات: قبض کاغذی هزینه زیادی را به مردم تحمیل می‌کند