فروش ۲۰۰۰ میلیارد تومانی؛ رکورد جیرینگ جابه‌جا شد!