حضور جیرینگ در نمایشگاه اینوتکس
۶ پیش‌بینی در مورد آینده فنّاوری در سال ۲۰۱۸