دربی پایتخت و ۳ مسابقه پیش‌بینی جیرینگی با جوایزی از محصولات سونی