جشنواره‌ هفته‌های رویایی جیرینگ تمدید شد
دوازده «هفته رویایی» در انتظار مشتریان جیرینگ