عامری: کسب‌وکارهای مبتنی بر کیف‌پول الکترونیکی می‌توانند گردش مالی پرداخت را مدیریت کنند
نقش کیف پول الکترونیکی در توسعه صنعت پرداخت کشور
وزیر ارتباطات: قبض کاغذی هزینه زیادی را به مردم تحمیل می‌کند