رونمایی از آکادمی فین‌تک ایران (آفا)
فین تک چیست و چه کمکی به بازارهای مالی می‌کند؟