امکان استفاده از رمز پویا برای #۷* فراهم شد
مزایای استفاده از USSD چیست؟ + معرفی سرکد #۷*