دربی پایتخت و ۳ مسابقه پیش‌بینی جیرینگی با جوایزی از محصولات سونی
مسابقه پیش‌بینی لیگ برتر جیرینگی با جوایز هفتگی
مسابقه پیش‌بینی لیگ برتر جیرینگی با جوایز هفتگی