امضای تفاهم‌نامه میان جیرینگ، توسن و کرانه
توافق‌نامه همکاری جیرینگ و فروشگاه‌های افق کوروش