هوش مصنوعی چگونه فین‌تک‌ها را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد؟
فین تک چیست و چیزهایی که در مورد آن باید بدانید!